Home > Groene geluidswering

Groene geluidswering

Lawaai is een veelvoorkomend probleem en ook milieu belastende zaken zoals luchtvervuiling (fijnstof) en graffiti worden als hinderlijk ervaren. Vooral in en om snel- of spoorwegen, provinciale en gemeentelijke wegen komen de drie bovengenoemde problemen frequent voor. Met de groene geluidswand van Firmus Products creëert u een oplossing waarbij geluidoverlast en luchtvervuiling wordt verminderd en graffiti geen kans krijgt.